V září roku 2021 byl schválen demoliční výměr na část původní stavby hotelu a sousedního rodinného domu.

Dále se zahájily vyklízecí, přípravné a demoliční práce dle schváleného výměru.

V říjnu roku 2021 byly vyklízecí a demoliční práce ukončeny a staveniště se zabezpečilo pro zimní období.