Byla podána žádost o schválení studie proveditelnosti. Přípravy studie a následného architektonického návrhu se ujala architektonická kancelář Ing. arch. Jiřího Soukupa, SM architects.

Dále pokračovaly práce na studii a projektové dokumentaci.

Studie proveditelnosti