W pierwszym kwartale 2022 r. oczekujemy udzielenia prawomocnego pozwolenia na budowę, i następnie dostawca generalny podejmie prace budowlane.

Budowa miałaby być zakończona w następnych 18 miesiącach.