Powstanie studium stosowalności obecnej istniejącej i nowej części hotelu.

W 2021 r. sporządzono dokumentację projektową według zatwierdzonego studium.

Następnie podjęto skup sąsiednich gruntów w celu realizacji zintegrowanego kompleksu budowlanego.