We wrześniu 2021 r. zostało udzielone pozwolenie na rozbiórkę fragmentu pierwotnego obiektu hotelu i sąsiedniego domu rodzinnego.

Następnie zostały podjęte prace porządkowe, przygotowawcze i rozbiórkowe w oparciu o udzielone pozwolenie.

W październiku 2021 r. zostały zakończone prace porządkowe i rozbiórkowe oraz teren budowy zabezpieczono na zimę.